ZKN Keurmerk

Om u als cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met de onafhankelijke certificering-instituten Kiwa of  LRQA (Lloyds), een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk, voldoen aan zeer strenge eisen. U kunt er dus van uitgaan dat u bij een kliniek met het ZKN-keurmerk aan het goede adres bent.

Hoe verkrijgt een kliniek het ZKN-keurmerk?

Het ZKN-keurmerk krijgen klinieken niet zomaar. De onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en LRQA (Lloyds) toetsen jaarlijks de klinieken

Deze certificeringsinstanties onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt regelmatig opnieuw een  audit plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden. Klinieken die het ZKN-keurmerk hebben, hebben het recht om in hun communicatie het ZKN-logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.

Wat garandeert het ZKN-keurmerk?

Alle klinieken, zowel de klinieken voor verzekerde zorg als de klinieken die niet-verzekerde zorg leveren, met het ZKN-keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen.

Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van privéklinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd*) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het ZKN-keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces.

Hoe herkent u een kliniek met het ZKN-keurmerk?

Deze klinieken hebben het recht om in hun communicatie het logo van ZKN af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar. Door strenge kwaliteitseisen te stellen onderscheiden privé klinieken met het ZKN-keurmerk zich duidelijk in betrouwbaarheid en kwaliteit van andere particuliere medische centra.

Wat betekent het ZKN-keurmerk voor u ?

Kiezen voor een medische behandeling betekent dat u wilt kiezen voor de beste medische zorg. Het beoordelen van de kwaliteit van een medische behandeling is voor u als patiënt echter moeilijk. Daarvoor dient het ZKN-keurmerk. Als u kiest voor een kliniek met het ZKN-keurmerk weet u zeker dat u kiest voor de beste kwaliteit medische zorg.

Kies bewust, kies het ZKN-keurmerk

Privéklinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. De service in de klinieken is stukken beter dan in een regulier ziekenhuis en daarbij is er volop aandacht voor de mens achter de patiënt.

U vindt hier een overzicht van alle aangesloten klinieken.

* De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De Wet BIG stelt openbare registers in voor apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.