Veel gestelde vragen

1. Wat is de geschiedenis van refractie chirurgie?

a. Excimerlaser wordt succesvol toegepast sinds begin tachtiger jaren. Oogartsen zijn wereldwijd al meer dan 50 jaar bezig met verschillende methoden om het hoornvlies van vorm te veranderen.

b. Lensimplantaties worden gedaan voor staaroperaties sinds halverwege de vorige eeuw en voor correctie van de refractieafwijking sinds begin negentiger jaren.

c. Alle huidige technieken vloeien voort uit vele decennia technische en klinische ontwikkeling

 

2. Ben ik een geschikte kandidaat?

a. Wie kan worden behandeld? De meeste brilsterktes kunnen met enige vorm van refractie chirurgie worden behandeld. Erg belangrijk is dat uw ogen medisch geschikt zijn voor behandeling en dat uw verwachtingen reeël zijn.

b. Wie is niet geschikt voor behandeling? Er is een reeks voorwaarden waar uw gezondheid en uw ogen aan moeten voldoen om veilig en verantwoord refractie chirurgie te kunnen ondergaan. De meest belangrijke voorwaarden zijn:

i. stabiele brilsterkte
ii. ouder dan 18 jaar
iii. gezonde ogen, normale gezichtsscherpte
iv. normale algemene gezondheid
v. reeel verwachtingspatroon

Zie voor de complete voorwaarden ook de consensus.

 

3. Wat kost een behandeling?

a. Wat is de prijs van een behandeling? De prijzen die worden gerekend verschillen aanzienlijk. Het is daarom belangrijk om te weten wat de voorwaarden zijn voor de behandeling. Wat zit er wel in en wat niet. Let u daarbij op vooronderzoek.

b. Waarom zijn sommige (buitenlandse) centra goedkoper? De centra in Nederland moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die Nederland zijn opgesteld door de Nederlandse Genootschap voor Refractiechirurgie. Hiermee wordt een hoge standaard verkregen en dat brengt kosten met zich mee. Daarnaast zijn de prijzen in Nederland veelal gesteld inclusief vooronderzoek, nazorg en eventuele herbehandeling. De kwaliteit en de voorwaarden van de (buitenlandse) klinieken is niet in alle gevallen duidelijk.

c. Dekt de zorgverzekeraar de kosten? In Nederland wordt refractiechirurgie gezien als cosmetische chirurgie en valt onder de derde compartiment zorg. Dat wil zeggen dat de meeste verzekeraars refractiechirurgie niet vergoeden. Sommige aanvullende polissen dekken het wel. Door het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie zijn medische indicaties opgesteld, die erkend worden door Zorgverzekeraars Nederland. Dit omvat echter slechts een heel klein percentage van de behandelingen. Kijk voor meer informatie in Medische indicaties in de consensus.

 

4. Wat kan ik verwachten van mijn gezichtsvermogen na behandeling?

a. Wat zijn de resultaten van refractie chirurgie? Zowel van laserbehandelingen als van lensimplantaties zijn de lange termijn resultaten stabiel. Hoe groot de kans is om in een keer op nul uit te komen hangt af van veel factoren: te behandelen sterkte, behandelmethode, gebruikte apparatuur, kliniek, oogarts.

b. Is mijn gezichtsscherpte na behandeling net zo goed als ervoor? Bij een normaal verlopen behandeling is gemiddeld het maximaal haalbare zicht na behandeling net zo goed als ervoor.

c. Hoe lang duurt het voordat ik goed kan zien? Volledig herstel kan bij iedere behandeling enige maanden duren. Bij LASIK en vouwbare implantlenzen zien de meesten na een dag goed tot redelijk goed. Bij PRK, LASEK en niet-vouwbare implant lenzen duurt dat iets langer. Het uiteindlijke resultaat kun je pas na enkele weken tot maanden verwachten. Zoland moet er ook gewacht worden voordat een eventuele bijbehandeling bij onder of over correctie kan worden verricht. Bij verziendheid duurt het herstel doorgaans langer.

d. Heb ik na behandeling nog een bril nodig? In de meeste gevallen zal na een of soms meer behandelingen geen bril meer nodig zijn voor het zicht in de verte. Een enkeling heeft nog een lichte bril nodig bij bepaalde activiteiten als autorijden, TV kijken etc. Voor lezen blijft een leesbril noodzakelijk als u boven de 40 jaar bent. Dit wordt veroorzaakt door ouderdomsverziendheid.

e. Hoe is mijn gezichtsvermogen in schemer en donker? De eerste wekeen tot maanden na behandeling kan dit wat verminderd zijn. Recente studies laten zien dat drie maanden na laserbehandeling geen verschil meer is ten opzichte van voor behandeling. Bij Artisan contactlensimplantatie komt het soms voor dat de donkeradaptatie wat vertraagd is (omschakeling van licht naar donker). Zie sectie complicaties.

f. Wat zijn bijeffecten die ik kan verwachten? Bijverschijnselen als droge ogen, halo’s, contrastverlies zijn ongebruikelijk. Zie complicaties.

g. Is de behandeling omkeerbaar? Geen van de refractie chirurgische behandelingen is omkeerbaar in de zin van ongedaan te maken. Wel zijn met de huidige technieken eventuele onbedoelde neveneffecten of complicaties te verhelpen.

h. Kan ik later nog worden nabehandeld, mocht mijn oogsterkte later toch nog veranderen? Afhankelijk van de oorzaak kan meestal gewoon worden bijbehandeld, maar soms zijn ook andere behandelingsopties. Uw oogarts kan u daarover het beste inlichten.

 

5. Is een behandeling pijnlijk?

Zie tabel herstel na de ingreep

a. Lasik: tijdens behandeling is het maken van de flap gevoelig (drukkend gevoel, licht valt even weg) maar niet pijnlijk. Na afloop zijn de ogen gedurende de dag geïrriteerd.

b. Lasek/PRK/Epilasik: behandeling zelf is pijnloos. Na behandeling is er enkele dagen variërend van irritatie, lichtschuwheid en zandkorrelgevoel tot  stekende pijn.

c. Lensimplantatie: verdoving in de vorm van een injectie kan gevoelig zijn, echter meestal verdoving alleen met lokaal druppels. Behandeling zelf is pijnloos, napijn zeer ongebruikelijk.

 

6. Hoeveel hinder heb ik rondom de behandeling zelf in mijn dagelijks leven?

a. Kan ik beide ogen tegelijkertijd laten behandelen? De meest klinieken behandelen met laser beide ogen in een zitting. Echter er kunnen redenen zijn om eerst het effect van het eerste oog af te wachten voordat het tweede oog wordt behandeld. Bijvoorbeeld verzienden herstellen minder snel. Het kan dan beter zijn om oog voor oog te behandelen. Lensimplantaties worden in het algemeen een voor een gedaan met ten minste enkele weken tussenpoos.

b. Als ik oog voor oog laat behandelen, waar moet ik in de tussenfase rekening mee houden? Het meest praktisch is om het niet behandelde oog een contactlens te dragen. Dat maakt het zicht met beide ogen direct vrijwel volledig functioneel. Het dragen van een bril met slechts een kant gecorrigeerd is bij hogere bijziendheid en verziendheid vaak lastig door het verschil tussen beide ogen. Dit kan dan tijdelijk leiden tot dubbelzien en vermoeide ogen.

c. Zien mijn ogen er anders uit na behandeling? Vaak zijn de eerste tijd na behandeling kleine bloeduitstortingen zichtbaar in het oogwit. Na verloop van tijd is van een laserbehandeling niets te zien. Een implant lensje kun je bij bepaalde lichtinval soms zien twinkelen. Het is minder goed zichtbaar dan een contactlens.

d. Hoe lang kan ik niet werken en autorijden? Dit hangt af van type correctie en type werk. Indien u werkzaamheden uitvoert waarbij vuil in de ogen kan komen, bespreekt u dit extra met uw oogarts. Zie ook tabel herstel na de ingreep

i. Lasik: doorgaans vanaf 1 dag na behandeling autorijden en normaal kantoorwerk mogelijk
ii. Lasek/PRK/Epilasik: 3-7 dagen niet werken en een week geen autorijden is reëel
iii. Lensimplantatie: er wordt een oog per keer gedaan. Met contactlens correctie van het onbehandelde oog is normaal werk en autorijden vanaf de eerste dag na behandeling mogelijk.

e. Wanneer mag ik weer sporten? Bespreek dit specifiek met uw arts maar vermijdt transpiratie en vuil in de ogen en vermijdt zwemmen in de eerste 2 weken. De eerste maand na Lasik en Lensimplantatiie is het verstandig om een veiligheidsbril te dragen bij contactsporten.

 

Is uw vraag nog niet beantwoord of heeft u een aanvullende vraag? Neem dan contact met ons op.