Risico’s

De volgende informatie geeft u meer begrip over de risico’s van alle vormen van oogcorrectie – ook niet-chirurgische, zodat u een overwogen beslissing kunt maken. Het is bekend dat elke chirurgische ingreep een bepaalde kans op complicaties heeft. Dat geldt ook voor chirurgische oogcorrectie. Wat minder bekend is, is dat ook brillen en contactlenzen niet risico vrij zijn. Hieronder zetten we alles voor u op een rij.

Omdat complicaties en risico’s erg individueel zijn bepaald is het van groot belang dat u met uw eigen oogarts de informatie bespreekt zodat dit in het kader van uw persoonlijke situatie geplaatst kan worden.

Sommige complicaties kunnen aanleiding geven tot blijvende verslechtering of kwalitatieve vermindering van de gezichtsscherpte. Ter voorkoming van complicaties bij een behandeling zijn zorgvuldig vooronderzoek, kritische selectie door de oogarts, hoogwaardige omstandigheden gedurende de behandeling, ervaring van de oogarts en adequate nazorg zijn van groot belang om de risico’s te minimaliseren. Indien zich toch onverhoopt een complicatie voordoet is adequaat ingrijpen noodzakelijk voor een optimaal herstel.

Potentiële complicaties van behandelingen kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen; intra-operatief, postoperatief en neveneffecten (verandering van de kwaliteit van de gezichtsscherpte).