Persbericht NGRC

Geschreven op: 21-12-2016 door Ton Rouwen

Reactie n.a.v. Zembla uitzending 21 december 2016

 

Op 21 december 2016 heeft Zembla een item uitgezonden  over Lasik.

Wij herkennen ons niet in het  beeld dat door de programmamakers wordt geschetst.

 

Lasik is een van de varianten van ooglaserchirurgie binnen het palet aan moderne technologieën om oogafwijkingen te corrigeren.

De Zembla documentaire wekt de indruk dat oogartsen informatie over complicaties en negatieve gevolgen van Lasik achterhouden voor hun cliënten.

Zij beroepen zich daarbij op twee patiënten die – vervelend genoeg – langdurige pijnklachten hadden na Lasik.  Daarnaast werd een Amerikaanse optometrist geciteerd die mensen met pijnklachten schijnt te behandelen.

Geen enkele medische ingreep zal ooit geheel vrij zijn van risico’s, neveneffecten, of complicaties, hoe zorgvuldig er ook wordt gewerkt. Overigens zijn ook de alternatieven niet vrij van gevaar – denk aan oogschade door infecties bij contactlenzen of door ongelukken met een brillenglas.

Wij beroepen ons op de grote series ooglaser behandelingen die zijn gepubliceerd in de wetenschappelijke wereld literatuur, en  op de ervaringen van onze honderdduizenden cliënten van de afgelopen decennia als wij constateren dat ooglaserbehandelingen, inclusief Lasik, veilig, verantwoord en doeltreffend zijn.

Daarvoor moet vanzelfsprekend wel een aantal regels in acht worden genomen. Die regels zijn er in Nederland en worden nauwgezet nageleefd.

  1. De richtlijnen die bepalen of een patiënt geschikt is voor behandeling dienen strikt in acht te worden genomen. Een van de vele voorwaarden is dat de ogen niet te droog zijn.
  2. Behandelingen dienen te worden uitgevoerd door bekwame, getrainde, en getoetste professionals. Nederlandse oogartsen worden periodiek getoetst en bijgeschoold.
  3. Behandelingen dienen  te worden uitgevoerd onder strikte lucht- en steriliteit omstandigheden met ‘state of the art’ apparatuur. Moderne behandelingen als FemtoLasik, (trans-)PRK en FS Smile geven geen blijvende toename van droogheid.

 

Refractie chirurgie wordt in Nederland professioneel beoefend, onder toeziend oog van keurende instanties als inspectie volksgezondheid.

Daarnaast mag u van de Nederlandse oogarts verwachten dat hij passie voor zijn vak heeft en toewijding voor zijn patiënten. Hij of zij is opgeleid om mensen beter te maken, de gezondheid en het welzijn van zijn patiënten te bewaken en voorop te stellen.

Bij de besluitvorming rond behandel mogelijkheden gaat de tevredenheid en veiligheid van u als patiënt/cliënt voor alles.

Zorgvuldig uitgevoerde refractie chirurgie – zo is uitvoerig wetenschappelijk aangetoond -  is veilig, doeltreffend en kent zeer weinig risico’s.

De leden en het bestuur van het  Nederlands Genootschap  voor Refractie Chirurgie herkent zich niet in  de  negatieve  berichtgeving van Vara’s Zembla.