Over ons

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in 1997. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirugie in Nederland te bewaken en te bevorderen. De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland, en tevens lid zijn van het NOG.

Bestuur
Het NGRC heeft een bestuur dat directe verantwoordelijkheid afdraagt aan het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Het bestuur wordt voor drie jaar aangesteld en is eenmaal herkiesbaar.

Het bestuur bestaat sinds oktober 2013 uit:

  • Drs. G.W.S. thoe Schwartzenberg, voorzitter
  • Dr A.P.J. Rouwen, secretaris
  • Dr J.A.W. Metzelaar- Blok, penningmeester

Consensus Refractiechirurgie
Het NGRC stelt richtlijnen op voor het veilig en verantwoord beoefenen van refractie chirurgie. Deze richtlijnen zijn verwoord in de Consensus Refractiechirurgie. Hierin wordt beschreven welke behandelvormen kunnen worden toegepast en voor welke indicatie. De consensus beschrijft tevens aan welke voorwaarden de oogartsen moeten voldoen om behandelingen te mogen uitvoeren en welke eisen er worden gesteld aan de omstandigheden waaronder de behandelingen dienen te worden uitgevoerd. Bij het opstellen van deze richtlijnen wordt intensief overlegd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Er wordt door het NGRC een register gevoerd van oogartsen die zich conformeren aan deze richtlijnen. Refractieklinieken en de oogartsen worden opgenomen in het visitatie programma van het NOG als onderdeel van de certificering. Deze visitatie heeft plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een register van NOG-gecertificeerde refractiechirurgen. Bekijk hier de gecertificeerde oogartsen.