Oogartsen

In mei 2008 werden de eerste ‘NOG-refractiechirurg’-certificaten uitgereikt. Dit certificaat wordt toegekend aan refractiechirurgen die door intercollegiale toetsing blijk hebben gegeven kwalitatief hoogwaardige oogheelkundige zorg te leveren en te werken volgens de richtlijnen van de Consensus Refractiechirurgie. De lijst van NOG-gecertificeerde oogartsen wordt gepubliceerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap op deze pagina . Naast het hebben van het certificaat, kunt u hier zien waar een goede refractiechirurg nog meer aan moet voldoen. Download hier de recente lijst van gecertificeerde Refractiechirugen:

  gecertificeerde-refractiechirurgen-april-2018

Het NOG heeft in samenwerking met haar leden en op basis van onderzoek een aantal kwaliteitsnormen voor haar leden gesteld voor een veilige en deskundige uitvoering van de refractiechirurgie. Deze normen staan in de Consensus Refractiechirurgie.

Deze normen bieden geen garantie voor absolute en volledige kwaliteit en veiligheid van de betrokkene die deze behandelingen toepast maar realiseert daarentegen wel een belangrijke bijdrage daaraan.

Met het oog hierop doet de stichting Visitatie één keer in de vijf jaar een onderzoek om na te gaan of de betrokkene deze norm en ook andere normen respecteert.

Na het positief vaststellen hiervan registreert het NOG betrokkene als refractiechirurg en blijft registreren, teneinde voor de consument inzichtelijk te maken wie wel en wie niet een bezoek met positief resultaat van het NOG heeft gehad.
Alleen een refractiechirurg die daartoe geregistreerd is door het NOG mag kenbaar maken dat hij NOG refractiechirurg is. Deze titel is niet uit hoofde van de Wet BIG beschermd, zoals de titel Oogarts van de Refractiechirurgen wel in de Wet BIG is beschermd.

Indien een persoon niet op de lijst voorkomt als gepubliceerd op de site van het NOG (de gecertificeerde refractiechirurgen), kan dit zijn omdat de stichting Visitatie naar aanleiding van een bezoek heeft vastgesteld dat de betrokken persoon of kliniek niet beantwoordt aan de normen die het NOG hiervoor heeft gesteld. Het is evenwel ook mogelijk dat de betrokkene niet geïnteresseerd is in een registratie door het NOG en dan ook geen verzoek heeft ingediend voor een certificering als NOG refractiechirurg.

Refractiechirurgie vindt veelal plaats in Zelfstandige Behandel Klinieken (ZBC’s). Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat.

Het is dus van belang dat de door U gekozen Rafractiechirurg op de bovengenoemde lijst staat en werkt in een kliniek met een geldig ZKN-keurmerk