Oogartsen

In mei 2008 werden de eerste ‘NOG-refractiechirurg’-certificaten uitgereikt. Dit certificaat wordt toegekend aan refractiechirurgen die door intercollegiale toetsing blijk hebben gegeven kwalitatief hoogwaardige oogheelkundige zorg te leveren en te werken volgens de richtlijnen van de Consensus Refractiechirurgie. De lijst van NOG-gecertificeerde oogartsen wordt gepubliceerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap op deze pagina. Naast het hebben van het certificaat, kunt u hier zien waar een goede refractiechirurg nog meer aan moet voldoen. Download hier de recente lijst van gecertificeerde Refractiechirugen:

gecertificeerde-refractiechirurgen-juli-2016_0

Het NOG heeft in samenwerking met haar leden en op basis van onderzoek een aantal kwaliteitsnormen voor haar leden gesteld voor een veilige en deskundige uitvoering van de refractiechirurgie. Deze normen staan in de Consensus Refractiechirurgie.

Deze normen bieden geen garantie voor absolute en volledige kwaliteit en veiligheid van de betrokkene die deze behandelingen toepast maar realiseert daarentegen wel een belangrijke bijdrage daaraan. Met het oog hierop doet de stichting Visitatie één keer in de drie jaar ter plekke een onderzoek, een zogenaamde visitatie om na te gaan of de betrokkene deze norm en ook andere normen respecteert.

Na het positief vaststellen hiervan registreert het NOG betrokkene als refractiechirurg en blijft registreren, teneinde voor de consument inzichtelijk te maken wie wel en wie niet een bezoek met positief resultaat van het NOG heeft gehad.
Alleen een refractiechirurg die daartoe geregistreerd is door het NOG mag kenbaar maken dat hij NOG refractiechirurg is. Deze titel is niet uit hoofde van de Wet BIG beschermd.

Indien een persoon niet op de lijst voorkomt als gepubliceerd op de site (de gecertificeerde refractiechirurgen), kan dit zijn omdat de stichting Visitatie een bezoek heeft gebracht en naar aanleiding hiervan heeft vastgesteld dat de betrokken persoon of kliniek niet beantwoordt aan de normen die het NOG hiervoor heeft gesteld. Het is evenwel ook mogelijk dat de betrokkene niet geïnteresseerd is in een registratie door het NOG en dan ook de Stichting Visitatie niet gevraagd heeft om een visiterend bezoek bij de kliniek af te leggen

Mevrouw Dr. J.P. Schermers, Lid Tweede Kamer (CDA), overhandigde persoonlijk oogarts Nico Trap het eerste certificaat NOG-refractiechirurg.