Onderzoek Ernstige Complicaties

Geschreven op: 17-01-2018 door Ton Rouwen

Het Bestuur van de Gezelschap Refractie Chirurgie heeft het afgelopen jaar geprobeerd onder de leden het voorkomen van 2 ernstige complicaties na LASIK Refractie Chirurgie te inventariseren.

Kandidaten, die LASIK Refractie Chirurgie overwegen, verdienen een risico inschatting op basis van het voorkomen van deze ernstige complicaties en het aantal ingrepen dat jaarlijks gedaan wordt in Nederland.

Het betreft één blijvende en tot behandeling progressieve complicatie: de Corneale Ectasie  (optische vervorming van het hoornvlies) en twee mogelijk blijvende ernstige complicaties, namelijk ernstig droge ogen (DES (Dry Eye Syndrome) veroorzaakt en/of verergerd door Lasik) en de Neuropathische Pijn (Oogpijn zonder zichtbare afwijkingen aan het oog en/of zenuwstelsel).

De leden hebben in de loop van de jaren enkele gevallen van Ectasie gerapporteerd, die achteraf vermijdbaar bleken, grotendeels veroorzaakt door de LASIK methode met het mechanische keratoom, overschrijding van de normen voor stromale reststerkte, zoals deze nu anno 2018 gelden, en vooral waarbij vooraf door onvoldoende onderzoek naar de vorm van het hoornvlies niet gezien is dat de ziekte latent reeds aanwezig was voor de behandeling.  Het Gezelschap heeft hier op gereageerd door de LASIK methode met mechanisch keratoom en flapdiktes van >120 micron als obsoleet te beschouwen. Het Gezelschap adviseert daarnaast alle leden kandidaten vooraf met anterieure en posterieure topografie te screenen.

De Neuropathische Pijn is tot op heden door de leden slechts 1 x gerapporteerd (uit 2013).

In Nederland hebben patiënten die ernstige complicaties hebben overgehouden na Lasik zich verenigd.

Deze groep bestaat uit 15 patiënten, waarin zich 7 patiënten bevinden die in Nederland een Lasik ingreep hebben ondergaan. Onder deze 7 patiënten zijn er 3 met deze Neuropathische pijn (Overige andere complicaties waaronder 1 x Ectasie (uit 2003) , 2 x DES en 1 x een behandelde recidiverende erosie).

Van deze 3 Patiënten uit 3 verschillende Nederlandse klinieken is er 1 uit 2003 en destijds blijkbaar niet gerapporteerd in de werkgroep, en 2 uit 2013 die beide ook met femtosecond laser zijn behandeld en waarvan er dus 1 bekend was bij de leden.

(De overige 8 patiënten bestaan uit 4 Lasik gevallen, die in het buitenland behandeld zijn en waarvan niet vaststaat op welke wijze, en waaronder ook 1 patiënt met NP, en 4 patiënten met andere vormen van Refractie Chirurgie en met DES)

Het Gezelschap Refractie Chirurgie gaat zich op 3 van deze complicaties richten voor wat betreft de inschatting van het risico bij Lasik.

De Neuropathische Pijn, het ernstig droge oog (DES), en de Corneale Ectasie.

Ondertussen hebben de leden van het Gezelschap geschat hoeveel contactlens of brildragers zich  in Nederland hebben laten behandelen met de Lasik methode. Vooralsnog zijn de grove schattingen 10000 per jaar en in 10 jaar tijd 100000. Zo zou dus de NP uitkomen op een incidentie in 2013 van 2 op 10000, maar in latere jaren op een incidentie van 0.

Het Gezelschap wil dus de aantallen beter gaan inventariseren en is vorig jaar al begonnen met het behandelen van de 2 Complicaties die tot nu toe nog niet, of niet voldoende, behandeld konden worden nl de Neuropathische Pijn en het DES. Voor beide aandoeningen lijkt de behandeling met eigen serum  druppels veelbelovend.

Verder gaat het bestuur dit jaar een Uniform Informed Consent LASIK op deze pagina’s publiceren, die in alle Nederlandse klinieken, die aangesloten zijn bij het Gezelschap, gebruikt gaat worden.