LASIK stap voor stap

LASIK staat voor Laser Assisted in Situ Keratomileusis: Een chirurgische lasertechniek die bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie) en cilinderafwijkingen (astigmatisme) kan corrigeren. Hieronder een overzicht van de stappen zoals die gevolgd worden bij een Lasik procedure uitgevoerd met een mechanische microkeratoom.

Anno 2016 worden de meeste Lasik procedures in de meeste Nederlandse klinieken uitgevoerd met een Femtosecond Laser. Hierbij maakt deze laser, na fixatie van het oog, ook middels een zuigring, ook een flapje, waarbij de dimensies nauwkeuriger vooraf ingesteld kunnen worden op de laser en de centratie van het flapje vooraf kan worden bijgesteld. Een microkeratoomflapje ligt na de ingreep aangezogen op het oog, een femtosecond flapje ligt meer in het hoornvlies zoals een putdeksel, waarbij de knipperende ooglidrand geen vat heeft op het flapje. Femtosecond flapjes kunnen dunner gemaakt worden, de vorm van de rand kan aangepast worden zodat het flapje nog meer opgesloten ligt. Hoe dunner een flapje is, hoe vaster het flapje aangezogen ligt op de dag van de ingreep. De volgende dag heeft het vel van het hoornvlies, het zogenaamde epitheel, het cirkelvormige wondje overbrugt en is het oppervlak weer dichtgegroeid. Voor verplaatsing of losmaken van de flap is het dan nodig om dit epitheel lokaal weer kapot te maken, wat eigenlijk alleen kan met een lokaal scherp trauma, denk aan een vingernagel. Als de femtosecondlaser klaar is zal de oogarts daarna onder de microscoop het flapje alsnog los moeten maken: de laser heeft de vorm van het flapje als het ware alleen voorbereid in het hoornvlies, maar er zijn nog microscopische verbindingsbruggetjes, die manueel worden verbroken. De oogarts zal hier alleen aan beginnen indien hij ziet dat de laser een juiste flap heeft gemaakt. Een femtosecond flap die – om welke reden dan ook-  niet wordt losgemaakt, geneest ook helemaal restloos met één dag.

Door deze nieuwe lasertoepassing is de Lasik methode wel veiliger geworden ten opzichte van de microkeratoom methode. En dat met aanzienlijke voordelen waaronder dunnere flapjes, uitbreiding indicatiegebied, minder diepe schade aan oppervlakkige zenuwnetwerk, waardoor dit sneller hersteld, en sneller herstel van het gezichtsvermogen, vaak al na 1 dag en met alleen wat pijn en branden op de dag van de ingreep, hetgeen de volgende dag dan verdwenen is. Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de risico’s op blijvende oog-schade groter zijn bij het dragen van zachte contactlenzen vergeleken met een  Lasik behandeling.

Overzicht van de stappen:

Stap 1-

Verdovende oogdruppels worden in het oog gebracht om het oog gevoelloos te maken. Het oog wordt gedesinfecteerd en afgedekt met een steriele doek. Een ooglidhouder zorgt ervoor dat het te behandelen oog geopend blijft. Het andere oog is afgedekt.

De oogarts markeert het hoornvlies met een soort ‘stempeltje’. Dit komt later van pas om het hoornvliesflapje op exact de goede plaats weer terug te leggen. (Wordt bij Femtosecond Lasik niet gedaan)

Stap 2

De oogarts plaats een ring rondom het hoornvlies, die wordt vastgezogen. Zodoende blijft het oog stil en kan het niet bewegen. De oogdruk wordt gecontroleerd. Een verhoogde oogdruk betekent dat de ring goed vastzit. U ziet dan even niets.

Stap 3

De oogarts maakt in enkele seconden met een ‘microkeratoom’ en flinterdun hoornvliesflapje dat aan één zijde vast blijft zitten. De zuigring dient als geleide van deze microkeratoom, zodat exact de juiste maat en dikte wordt gesneden.

Stap 4

Het flapje, dat niet dikker is dan 20% van het hoornvlies, wordt als een bladzijde van een boek omgeslagen. Het onderliggende hoornvliesweefsel is daardoor bereikbaar met de laser.

Stap 5

De oogarts controleert vervolgens nogmaals de instellingen van de laser en wijst u op het lampje waarnaar u moet kijken.

Stap 6

In zeer korte tijd verwijdert de computergestuurde excimerlaser een minuscule hoeveelheid hoornvliesweefsel. Het licht van de excimerlaser heeft een golflengte van 193nm (Ultraviolet gebied van het spectrum) en corrigeert door verdamping de kromming van het hoornvlies met een nauwkeurigheid van 0,25 micron, ofwel 1/4000 millimeter.

Stap 7

Als de laserbehandeling voltooid is spoelt de oogarts het hoornvlies en plaats het flapje op exact dezelfde plaats weer terug. De markering die eerder op het hoornvlies was aangebracht helpt de oogarts hierbij. Na enkele minuten drogen zit het flapje voldoende vast om het oog te kunnen laten knipperen. Hechtingen worden niet gebruikt. Het oog wordt gedruppeld met antibiotica en ontstekingsremmers om de genezing te bespoedigen.