Hoe vind ik een goede refractie chirurg?

De keuze voor de oogarts en de instelling bij wie u de behandeling wilt ondergaan is erg persoonlijk. Er zijn verschillen in de stijl van zorg en het is belangrijk dat die aansluit bij uw wensen. In deze paragraaf vindt u wenken en tips ter overweging bij het maken van die keuze.

Belangrijkste eerste selectie criteria

Voldoet de dokter die u op het oog hebt aan de basale criteria:

- Is hij/zij gediplomeerd oogarts?

- Is hij/zij BIG geregistreerd?

-Heef hij/zij het keurmerk NOG-refractiechirurg van het NOG en NGRC?

De recente lijst van gecertificeerde Refractiechirugen download u hier:

gecertificeerde-refractiechirurgen-april-2018

- Heeft de kliniek een ZKN-keurmerk? Zie hier

- Als het een buitenlandse arts betreft: is hij gerechtigd om behandelingen uit te voeren in Nederland?

- Voldoet de kliniek aan de door Inspectie voor de Volksgezondheid gestelde eisen?

Begin met degenen die u kent

Mond tot mond informatie geeft vaak een goede eerste selectie. Vraag vrienden, familie en bekenden naar hun persoonlijke ervaringen. Breidt die cirkel desgewenst uit met opticiens of huisarts.

Verruim uw informatiebronnen

Op deze website (Register) en via de website van onze overkoepelende organisatie het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap vindt u alle Nederlandse oogartsen die officieel zijn geregistreerd voor het beoefenen van refractie chirurgie. Door deze bronnen mee te nemen in uw afweging verruimt u de keuze mogelijkheden.

Stijl van aanpak

Elk centrum is anders en u moet uitvinden hoe de centra op uw lijst de zorg voor hun cliënten in praktijk brengen, van het eerste tot het laatste bezoek. Sommige centra richten zich volledig op refractie chirurgie, bij andere is het ingebed in andere oogheelkundige disciplines. In sommige praktijken is er een uitgebreide personele ondersteuning die deel uitmaakt van de zorg voor u. Andere centra bieden uitgebreid contact met de oogarts. U moet zelf bepalen wat u belangrijke factoren vindt.

Enkele vragen op een rij gezet voor uw beeldvorming:

• Is dit een centrum volledig gespecialiseerd in refractie chirurgie of een algemeen oogheelkundige kliniek waar refractie chirurgie een van de specialiteiten is?

• Hoe vaak zal ik de behandelend oogarts zien voorafgaand aan de behandeling? En gedurende het hele proces?

• Wie is mijn primaire aanspreekpunt in de kliniek? (oogarts, optometrist, office manager?)

• Wie doet de nacontroles?

• Wat zijn de kwalificaties van degene die de nazorg doet?

Er zijn geen goede of foute antwoorden zolang de algemene richtlijnen (zie consensus) in acht worden genomen.

Let op ervaring

Verschillende studies tonen aan dat er een leercurve is verbonden aan het doen van refractie chirurgische ingrepen.(ref 1-4) De snelheid waarmee de oogarts de leercurve doorloopt is verschillend per oogarts en per procedure. Het aantal behandelingen en hoe lang de oogarts de behandelingen al doet zijn slechts twee aspecten die meewegen. Het is van belang dat u een indruk krijgt van de algehele ervaring van de oogarts en specifiek met betrekking tot correcties zoals de uwe en met de benodigde apparatuur. Voorts is het van belang dat de oogarts zijn eigen resultaten analyseert en vergelijkt met (inter-)nationale normen.

U kunt gerust aan de oogarts vragen hoe de resultaten worden bijgehouden. De reactie van de oogarts vertelt u veel over hem of haar. Als de oogarts open is over aantallen en percentages of zelfs grafieken en tabellen kan tonen is het waarschijnlijk dat de uitkomsten worden bijgehouden en geanalyseerd.

Dàt de resultaten nauwgezet worden geanalyseerd is misschien nog wel belangrijker dan de feitelijke cijfers. Het geeft aan dat de kliniek en de arts begaan zijn met het behalen van het meest optimale resultaat en dat is in uw belang.

 

Andere criteria:

Behalve de ervaring van de oogarts zijn er nog andere criteria van belang:

• Training en nascholing

• Certificering – zowel van beroepsgroep als fabrikant, zoals bijvoorbeeld voor implantatie van lenzen, gebruik laserapparatuur, etc.

• Professionele lidmaatschappen, besturen, etc

• Opleiding en onderwijs activiteiten

• Onderzoek en publicatie

• Prijzen

Reputatie

Tot slot: mocht u op enig moment in het beslissingsproces twijfelen aan het oordeel of voorstel van uw oogarts, schroomt u dan niet om een second opinion te zoeken.