Consensus

De Consensus Refractiechirurgie is als consensus onder de Nederlandse oogartsen opgesteld door de leden van het  Nederlands Gezelschap voor Refractiechirugie(NGRC) als mening van deze oogartsen en ook gekeken naar internationale maatstaven en opvattingen. Het vormt een belangrijke leidraad voor het verrichten van hoogwaardige, veilige refractiechirurgie.

Download hier de Consensus Refractiechirurgie versie 2013

Alle geregistreerde oogartsen hanteren deze richtlijn en het NOG ziet daarop toe.

De standaard van medisch handelen wordt bepaald op basis van alle klinische data die beschikbaar zijn voor elke individuele patiënt. Deze standaard kan veranderen naar mate de wetenschappelijke kennis op dit gebied voortschrijdt. Het patroon van zorg zal daarom evolueren en de Consensus wordt daar zo nodig steeds op aangepast.

Deze Consensus voor de klinische praktijk is gebaseerd op de beschikbare kennis en literatuur op het moment van opstellen. Het volgen van deze consensus kan een succesvolle behandeling niet in alle gevallen verzekeren. Elke oogarts is uiteindelijk verantwoordelijk voor de behandeling van zijn of haar patiënt en complicaties zijn uiteraard altijd mogelijk.

Inmiddels (2016) zijn er aanvullingen op de consensus, o.a. de tabel medische indicaties voor refractiechirurgie (2015):

Recent (2016)  voorstel verandering consensus (paragraaf 10):

10. Vormen van refractiechirurgie en indicatie gebieden

De verschillende vormen van refractiechirurgie worden benoemd voor elk

indicatie gebied; myopie, hyperopie en astigmatisme. Door de snelle

ontwikkeling kunnen zich nieuwe vormen refractiechirurgie voordoen en

kunnen de indicatie gebieden wijzigen. Met indicatie gebied wordt de

maximaal haalbare correctie bedoeld. Hogere refractie afwijkingen kunnen

dus na overleg met de patiënt tot een maximum worden gecorrigeerd. Een

rest afwijking zal dan blijven bestaan.

10.1. Myopie: Indicatie gebied

(Dioptrie)

10.1.1. Corneale procedures:

PRK/LASEK/EPI-LASIK < -8

(FEMTO)LASIK < -10

Small Incision Lenticule Extraction < -12D  (Nieuw)

ICR < -4.0

10.1.2. Phake implants (beschikbare lenssterkten)

> -2 tot -23,5

Iris supported Myopia 5/8.5 (-1 tot -23,5D)

Iris supported Myopia 6/8.5 (-1 tot -15,5D)

Iris supported (flex) Myopia 6/8.5 (-2 tot –14.5D)

Sulcus supported lens (-3 tot –20.0D) (ICL)

>-2

Angle supported Phakic Intra-oculaire lens:

NB:voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van deze lenzen

gezien de ervaringen uit het verleden). Bij gebruik van angle

supported phakic intraoculaire lenzen is driedimensionale

voorsegment imaging vereist.

10.1.3. Refractive lens exchange (RLE) >-3

(Leeftijd > 45 jaar)

13

10.2. Hypermetropie Indicatie gebied

(dioptrie)

10.2.1. Corneale procedures:

PRK/LASEK/EPI-LASIK < +4,0

(FEMTO)LASIK < +4,5

Small Incision Lenticule Extraction: in ontwikkeling  (Nieuw)

 

===================================================================

 

 tabel medische indicaties voor refractiechirurgie: (Nieuw)

 

medische-indicaties-2016

 

* en bij bestaan van contactlens-intolerantie (dit dient specifiek door een oogarts te worden vastgesteld en hiervoor bestaat een lijst van objectiveerbare symptomen, die aanwezig moeten zijn, naast specifieke voorwaarden)

+ en ook elk astigmatisme ontstaan na perforerende keratoplastiek of  cataract operatie, indien een andere methode van correctie niet mogelijk of gecontraïndiceerd is.

 

 

De Consensus Refractiechirurgie is recent herzien en is in 2016 opnieuw door het  Nederlands Oogheelkundig Gezelschap aangenomen.

Binnenkort hier ook een verwijzing naar de aangepaste Consensus.