Brief Bestuur aan Zembla

Geschreven op: 19-12-2016 door Ton Rouwen

Redactie Zembla

t.a.v. de heer T. van der Ham, onderzoeksjournalist VARA

 

Geachte heer van der Ham,

 

De voorbereidingen voor het Zembla programma van 21 december aanstaande over Refractie Chirurgie en Lasik zullen in volle gang zijn.

Graag willen we enkele zaken onder de aandacht brengen:

In oktober jongstleden benaderden jullie onder andere een aantal oogartsen en het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC), omdat jullie van plan waren om een programma te maken over Lasik, waarbij kritisch gekeken zou worden naar de effectiviteit, bijwerkingen en risico’s. Een goed idee, aangezien Lasik een tot de verbeelding sprekende electieve behandeling is om refractieve (min, plus, cylinder) oogafwijkingen te behandelen.

Wij, de oogartsen van het NGRC, hebben in de afgelopen periode van voorbereiding in alle openheid met jullie gecommuniceerd. We hebben vele vragen beantwoord, zeer uitgebreide informatie verschaft en bronnen aangereikt over effectiviteit, bijwerkingen en risico’s die verbonden zijn aan deze ingreep. Daarenboven hebben we uitgebreide informatie aangereikt over de kwaliteitseisen die het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), al bijna tien jaar, stelt aan de oogartsen die deze ingreep toepassen (nog afgezien van de wettelijke eisen die gelden voor een oogarts) en de kwaliteitseisen die gelden voor de klinieken.

Deze uitgebreide openheid en medewerking hebben wij gegeven vanuit onze vaste overtuiging dat wij kwalitatief hoogstaande behandelingen leveren, en dat wij die “state of the art” uitvoeren. Anders geformuleerd: Wij willen onze patienten de beste behandeling geven met de minste kans op bijwerkingen.

Wij ondersteunen dat er kritisch naar het functioneren van medisch specialisten wordt gekeken. Dit doen we overigens al jaren zelf via de visitaties en keurmerken en dit is een goede zaak.

We vertrouwen erop dat Zembla voldoet aan haar journalistieke plicht  tot gebalanceerde berichtgeving;.  Dat er rekening wordt gehouden met gepubliceerde resultaten over Lasik. Met resultaten die verschenen zijn in gerenommeerde medische literatuur, “peer reviewed” (geanalyseerd door specialisten op inhoud en deugdelijkheid). Resultaten in artikelen met grote aantallen behandelde patienten, vervolgd gedurende lange tijd, soms tot 15 jaar toe. Deze artikelen geven volgens ons een beeld van Lasik als een betrouwbare behandeling met zeer kleine risico’s en kans op bijwerkingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

G.W.S. thoe Schwartzenberg, oogarts, voorzitter NGRC