NGRC

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in 1997. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirugie in Nederland te bewaken en te bevorderen. De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland, en tevens lid zijn van het NOG.

Het bestuur van het NGRC bestaat sinds 2013 uit:

  • Drs. G.W.S. thoe Schwartzenberg, voorzitter
  • Dr. A.P.J. Rouwen, secretaris
  • Dr. J.A.W. Metzelaar- Blok, penningmeester

NGRC tevreden over positief Inspectierapport Ooglaserklinieken

Den Haag, 19 mei 2009 De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een onderzoek gedaan naar de inhoudelijke manier van werken binnen de Nederlandse ooglaserklinieken. Het overgrote deel van de 46 onderzochte klinieken komt goed uit de bus. Ooglaserchirurgie is in deze klinieken absoluut veilig. Het bestuur van het NGRC is verbaasd over meerdere tendentieuze berichtgevingen [...]

Verder lezen...

UNIEK KEURMERK REFRACTIECHIRURGIE

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap heeft zaterdag 24 mei de eerste keurmerken aan oogartsen uitgereikt die zich toeleggen op ooglaseren en het implanteren van kunstlenzen. Met dat keurmerk mogen deze artsen zich NOG refractiechirurg noemen. Het gezelschap garandeert met dat keurmerk dat deze artsen zowel op het gebied van technische zorg, als in de bejegening van [...]

Verder lezen...