NGRC

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in 1997. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirugie in Nederland te bewaken en te bevorderen. De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland, en tevens lid zijn van het NOG.

Het bestuur van het NGRC bestaat sinds 2013 uit:

  • Drs. G.W.S. thoe Schwartzenberg, voorzitter
  • Dr. A.P.J. Rouwen, secretaris
  • Dr. J.A.W. Metzelaar- Blok, penningmeester

Persbericht NGRC

Reactie n.a.v. Zembla uitzending 21 december 2016   Op 21 december 2016 heeft Zembla een item uitgezonden  over Lasik. Wij herkennen ons niet in het  beeld dat door de programmamakers wordt geschetst.   Lasik is een van de varianten van ooglaserchirurgie binnen het palet aan moderne technologieën om oogafwijkingen te corrigeren. De Zembla documentaire wekt [...]

Verder lezen...

Brief Bestuur aan Zembla

Redactie Zembla t.a.v. de heer T. van der Ham, onderzoeksjournalist VARA   Geachte heer van der Ham,   De voorbereidingen voor het Zembla programma van 21 december aanstaande over Refractie Chirurgie en Lasik zullen in volle gang zijn. Graag willen we enkele zaken onder de aandacht brengen: In oktober jongstleden benaderden jullie onder andere een [...]

Verder lezen...