NGRC

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in 1997. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirugie in Nederland te bewaken en te bevorderen. De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland, en tevens lid zijn van het NOG.

Het bestuur van het NGRC bestaat sinds 2013 uit:

  • Drs. G.W.S. thoe Schwartzenberg, voorzitter
  • Dr. A.P.J. Rouwen, secretaris
  • Dr. J.A.W. Metzelaar- Blok, penningmeester

Aankondiging Algemene Ledenvergadering NGRC: Woensdag 16 Mei 2018 aanvang 20:30 uur

Verder lezen...

Onderzoek Ernstige Complicaties

Het Bestuur van de Gezelschap Refractie Chirurgie heeft het afgelopen jaar geprobeerd onder de leden het voorkomen van 2 ernstige complicaties na LASIK Refractie Chirurgie te inventariseren. Kandidaten, die LASIK Refractie Chirurgie overwegen, verdienen een risico inschatting op basis van het voorkomen van deze ernstige complicaties en het aantal ingrepen dat jaarlijks gedaan wordt in [...]

Verder lezen...